Analiz Hizmeti

Akademik hayatınızda hazırlayacağınız tez, proje, makale çalışmalarınız için analiz programlarından da yararlanmalısınız. Güncel kaynaklar eşliğinde hazırladığınız literatür bölümüne ek olarak çalışmanızı güçlendirecek verilerin elde edilmesi oldukça önemlidir.

Lisans, yüksek lisans, doktora tezleriniz için oluşturulan anket sorularının analizinin gerçekleşmesi üretilen çalışmanın desteklenmesi açısından gereklidir. SPSS analizi tezlerde en çok kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçerliliği olan ölçeklerden yapılacak olan analizlerin literatüre yeni bir kaynak sunması beklenmektedir. Yüksek lisans tez çalışmalarınızın analiz bölümlerini oluşturmak için çoğunlukla anket analizi kullanılmaktadır. Oluşturulan anket soruları ilgili kişiler üzerinde uygulanarak SPSS ya da Excell programına veri girişleri yapıldıktan sonra SPSS analizinin yapılması gerekmektedir.

SPSS programına hakim kişilerin yapacakları analiz geçerli olacak ve çalışmada başarı sağlanacaktır. Doğru analizin uygulanışı yüksek lisans tez çalışmalarınızın tamamının başarısını doğrudan etkilemektedir. Tezinizi ne kadar düzgün şekilde hazırlarsanız hazırlayın yapılan analizin doğru işlemleri içermemesi sonucunda tüm teziniz başarısız sayılacaktır. 

Analiz çalışması yalnızca lisans, yüksek lisans, doktora tezlerinizde değil; makalelerinizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılacak olan makale çalışmalarının sayısal verilerle desteklenmesi geçerliliğini arttırmaktadır. 

Analiz hizmetimizden yararlandığınızda ölçek araştırmasının yapılarak anket sorularının oluşturulması ve SPSS analizinin gerçekleşmesi hizmetlerinin tamamını almış olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey anketlerin uygulanması ve veri girişini gerçekleştirmektir. Veri girişinin nasıl yapıldığına ilişkin bilginiz yoksa anket formlarınızı bizlere kargo yoluyla ilettiğinizde kişi başı uygun ücretler karşılığında veri girişini gerçekleştiriyoruz.

Sizler de analiz hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ön Teklif Formu

LİSANS, YÜKSEK LİSANS GİBİ ...
%10, %20 GİBİ YAZINIZ.

© 2017 Tüm hakları saklıdır.